Loomeliitude ettepanekud loovisikute sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks

Loovisikute sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks tuleb laiendada ravikindlustuse solidaarsusprintsiipi ja aidata palgatõusuga kaasa loovisikute maksupanuse suurenemisele. Ettepanekud on järgmised:

1. ettepanek – universaalne ravikindlustus

Kultuurivaldkonna esindajatena toetame terviklahendust, mis tagab ravikindlustuse kõigile ühiskonnaliikmetele. Vähesemal määral parandaks juurdepääsu ravikindlustusele ka sotsiaalmaksu aastapõhine summeerimine, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse lävendi alandamine või ravikindlustuse lahti sidumine sotsiaalmaksust.

2. ettepanek – õiglased palgad ja palgatoetused
Teeme ettepaneku eraldada riigieelarvest lisaraha loovisikutele õiglaste palkade maksmiseks ning laiendada kultuuriministeeriumi palgatoetuste meedet vabakutselistele loovisikutele.

Eesti Teatriliit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Balletiliit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Esitajate Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit on liitunud Eesti Kunstnike Liidu algatatud tähtajatu meeldetuletuskampaaniaga „Ravikindlustus kõigile!“.