Osale uuringus "Kuidas hoida loovust? Looverialade kaardistus"

Käimas on uuring „Kuidas hoida loovust? Looverialade kaardistus“

Uuringu läbiviija Monika Larini ootab väga teie panust. Uuringukeskkond on aktiivne kuni 15. maini

Küsitluse eesmärk on luua ülevaade loomevaldkondade igapäevatöö psühholoogilisest foonist ja sellega seotud jätkusuutlikkuse strateegiatest. 

Tegu on kahele aastale planeeritud uuringu laiapõhjalise küsitlusetapiga. Sellele järgnevad pikemad süvaintervjuud mõnekümne loojaga ja samal ajal luuakse ülevaade ka valdkonna institutsioonide pakutavatest võimalustest. 

Uuringu läbiviimise vajadus on välja kasvanud Monika Larini igapäevatööst loovvaldkondade professionaalide nõustajana. Uuringu tulemused ilmuvad artiklitena ning jõuavad ettepanekutena ka nende inimeste töölaudadele, kellel on võimalus loomingulist tööd toetavaid algatusi luua. 

Loe küsitluse läbiviijast lähemalt siit.