Selgunud on lavameistrite kutseeksami tulemused

13. juunil toimus Eesti Teatriliidus lavameistrite kutseeksam. 

Hindamiskomisjoni kuulusid Eve Komissarov (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava programmijuht), Roland Leesment (Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse liige), Anton Kulagin (Eesti Teatriliidu kutsekomisjoni liige), Liina Unt (Endla teatri peakunstnik), Taivo Pahmann (RO Estonia tehnikadirektor). 

Hindamismeetodid: praktiline töö ja vestlus.

Taotlejad tõendasid erialateadmisi, kirjeldades oma tööalaseid tegevusi ja vastates suuliselt hindajate küsimustele. Vestluse käigus hinnati terminoloogia tundmist ja teoreetilisi teadmisi, lisaks suhtlemis- ja keeleoskust, erialaterminoloogia korrektset kasutamist. Vestluse käigus oli taotlejatel võimalik kirjeldada oma töökogemusi ja tehtud töid. 

Komisjon otsustas anda taotlejaile järgmised kutsetasemed: 

  1. Siim Saarsen – juhtiv lavameister, tase 5
  2. Anatoly Grachev – lavameister, tase 4
  3. Valeri Konopljov – lavameister, tase 4
  4. Sergey Vassilkov – lavameister, tase 4
  5. Sergey Pleskin – lavatehnik, tase 3
  6. Daniil Popov – lavatehnik, tase 3
  7. Dmitri Ruban – lavatehnik, tase 3