Toimus seminar vabakutseliste loovisikute maksustamisest, toetustest, stipendiumidest

Eha Kütt Eesti Maksu- ja Tolliametist kõneles vabakutseliste loovisikute maksustamisest, toetustest ja stipendiumidest. 
Teatriliidu õigusnõunik Haldi Ojamaa tutvustas muudatusi etendusasutuse seaduses  ning   Teatriliidu Gildi pakutavaid võimalusi, mis puudutavad raamatupidamislikku asjaajamist ning sotsiaalmaksu tasumist Gildi kaudu.

Analoogsete koolitustega on plaanis jätkata sügisel kolmepäevase seminarina, mille iga päev keskendub ettevõtluse eri vormile (vastavalt MTÜ, OÜ või FIE) juba põhjalikumalt. Samuti tutvustame lähemalt töölepingu seadust,  kollektiivlepingute sõlmimist ning võlaõiguslike lepingute sõlmimist.