TALO ettepanek liikmeskonna nimel peetavate 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste üleriigilisteks läbirääkimistele

Ettepanek loetav siin.