TALO toetus meditsiinitöötajate väljaastumisele

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatus otsustas tänasel istungil:


1. Toetada arstide, meditsiiniõdede ja hooldustöötajate nõudmisi tervishoiusüsteemi korrastamiseks, töötingimuste parandamiseks ja palgaalammäärade tõstmiseks.

2. Pidada vajalikuks üleriigilise töötasupolitiika väljatöötamist, mis võimaldaks  väärtustada erialalist kompetentsi ning tagaks õiglase ja väärika töötasu. 

 

Informatsioon:

Ago Tuuling

TALO juhatuse esimees.

55 66 75 36; talo@talo.ee