Teatriliidu juhatuse koosolek 11. oktoober 2010

Päevakord:
  1. Vabakutselise loovisiku kindlustusvõimalused.
  2. Loominguliste töötajatega lepingute sõlmimisest Nukuteatris.
  3. Festivalist Draama 2010. Festivali korraldus 2011 aastal.
  4. Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) Eesti Keskuse põhikirja ja tööplaani kinnitamine.
  5. Autoriõiguse küsimustest  E.Albee`i „Kes kardab Virginia Woolfi” lavastuse arvustuse põhjal ajakirjas Teater. Muusika. Kino.
  6. Palgamaatriksi töörühma moodustamine kokkuleppeks EETEAL-ga.

Koosoleku protokolli leiate siit.