Teatriliidu juhatuse koosoleku protokoll 16. veebruar 2012

Osa võtsid: Ain Lutsepp, Rein Oja, Dmitri Harchenko, Gert Raudsep, Priit Aimla, Jaak Allik, Peeter Raudsepp, Tõnu Lensment, Ene-Liis Semper, Heli Veskus.
Puudusid: Anu Lamp ja Malle Viirma.
Koosolekut juhtis Ain Lutsepp.

Päevakorras:

1. Etenduskunstide ekspordi arendusprojekti tutvustamine. Ott Karulin ja Paul Piik, Eesti Teatri Agentuur.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas Eesti etenduskunstide valdkonna arenguplaani 2012 – 2013. Ekspordiplaani eesmärgiks on tutvustada eesti teatrit väljaspool Eesti Vabariiki ning valmistada ette vajalikud tugiteenused eesti lavastuste, näidendite ja  loojate ekspordi hõlbustamiseks. Esimesteks sihtturgudeks on valitud saksakeelsed riigid (Saksamaa, Austria, Šveitsi saksakeelne osa), Soome ja Venemaa. Eesti teatri ekspordi suurendamiseks on Eesti Teatri 


Agentuuril  kavas järgmised tegevused:
-  ühtse etenduskunste hõlmava katusbrändi draamamaa – land of drama loomine;
- ekspordiportaali draamamaa.ee kujundamine, arendamine ja käivitamine;
-  sihtturgude valmisoleku välja selgitamine  eesti etenduskunstide valdkonna loovisikuteteoste ja töö ekspordiks;
- väliskülaliste kutsumine ja turundusüritused Eesti festivalidel Draama jaUus Tants;
- tõlketööd (näidendite tõlkimine);
- turundusüritused tähtsamate sihtturgude festivalidel  (nt Tamperen Teatterikesä 2013)
-  ekspordi ja ettevõtlusalased  koolitused  eesti teatrivaldkonna tegijaile.

Tegevuste  eest vastutavad Eesti Teatri Agentuuri juht Ott Karulin ja ekspordikoordinaator Paul Piik.

Teatriliidu juhatus suhtus väga positiivselt sellesse ettevõtmisesse - eriti oluline tundus nt festivalile DRAAMA väliskülaliste kutsumine. Väliskülaliste festivalile kutsumisel teeb Draama koostööd Eesti Teatri Agentuuriga. 2012. aasta festivalile kutsutakse agentuuri ekspordiprojekti toel, mida rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu, 30 soome, saksa ja vene lavastajat, produtsenti, festivalijuhti jne, et intensiivistada eesti teatrite välissuhtlust. Eesti Teatri tutvustamine väljaspoole on üks Eesti Teatri Agentuuri olulisi ülesandeid ning EASi sihtfinantseeringu abil saab seda ülesannet efektiivsemalt täita.
 
2. Juhatus kinnitas 2012.aasta eelarve.
Kiideti heaks ettepanek asutada puhkekodude remondifond (7% liikmemaksudest) hädapäraste tööde tegemiseks. Kiideti heaks ettepanek Teatriliidu maja halduskulude vähendamiseks ja maja turvafirma valve alla panekuks öösel, puhkepäevadel ja riigipühadel. Maja saab siiski edaspidigi kasutada 24h ööpäevas, kuid sellisest soovist tuleb kindlasti ette teatada.
 
3. Haridustöötajate streik 07. – 09. märtsil 2012.
Juhatus otsustas: toetada haridustöötajate väljaastumist. Kutsuda Teatriliidu liikmeid üles avaldama solidaarsust õpetajate nõudmistega, ühe võimalusena ette lugedes Teatriliidu juhatuse pöördumise etenduse eel.
Teema arutelust taandasid ennast  Rein Oja ja Tõnu Lensment.
 
4. Juhatus valis  2011.aasta parima lavastuse ja Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna nominendid, mis avalikustatakse 1. märtsil.
5. Muud teemad.
Trükist ilmus "Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades" (autor Jaan Mikkel), mis jagatakse kõigile teatritele.
Jätkuvad läbirääkimised tehniliste töötajate kollektiivlepingu üle (Hendrik Kaljujärv, Malle Viirma, Haldi Ojamaa, Ain Lutsepp, Kristiina Reidolv, Toomas Peterson, Rein Oja).