Tööinspektsioon kiitis heaks tööohutusjuhendi teatritele

Juhendi on koostanud Jaan Mikkel, kes mai alguses toimuval seminaril ka juhendi kohta täpsustavaid selgitusi jagab. Juhendi on üleval nii Tööinspektsiooni kodulehel, kui ka Teatriliidu kodulehel.