Teatritegijate Gildi tööpõhimõtted

Algatuse lühikirjeldus

Erinevalt kontori- või tehasetööst koosneb loomeinimeste töö enamasti projektidest. Töö- ja maksuseadused on aga koostatud lähtuvalt tavatöötajast - maksudeklaratsioonid, palgapäev, ravikindlustuse jõustumine ja katkemine ning muud rutiinid on korraldatud korduvas, igakuulises rütmis. Vabakutseliste lepingud on erineva pikkusega, vahetuvate tööandjatega, töötihedad perioodid vahelduvad tühjematega. Töö killustatus muudab meie elu keerukaks - kas tasu suurus sai kokku lepitud koos maksudega (millistega?) või ilma? Kas mu tööandja on selle ka õigesti arvestanud ja välja maksnud? Ega ma maksuametile võlgu pole jäänud? Kas mu ravikindlustus on tõesti aegunud (isegi kui minu honorari pealt on vastav maks tasutud)? Need on tüütud küsimused, millega me kõik igapäevaselt kokku puutume.

Teatritegijate gild sooviks pakkuda lahenduse tegijaile, kel puudub alaline töökoht, kuid kes ei soovi end ka koormata FIE staatuse või äriühingu loomisega. Gildi mõte oleks koondada oma liikmetest loomeinimeste majandustegevus ühise katuse alla ja korraldada (hankida) vajalikud administratiivteenused ühiselt. Miks? Sest koos osta on odavam. Sest koos saame tagada endale tavatöötajaga võrdse kaitstuse.

 

Gildi tööpõhimõte oleks sarnane tööjõu rendi ettevõtetega - ta esitab liikme tehtud töö eest arve teatrile, arvestab vajalikud maksud ja maksab järelejääva summa liikmele välja. Gild tähendab eesti keeles meistrite ühingut. See ei ole ametiühing, töötukassa ega artisti müügiagent (vähemalt esialgu mitte). See tähendab, et töö leidmine, selle sisu ja tasu suuruse määramine jääb endiselt meistri teha. Eeldatavasti oleks sel juhul siiski tegu juba gildi poolt välja töötatud tüüplepingutes vajalike lünkade täitmisega. Hoides töökorralduse lihtsana suudaksime hoida ka opereerimiskulud madalad (eeldatavasti mõne protsendi juures liikmete teenitud tasudest, sõltuvalt liikmete arvust).

Juriidiliselt tähendaks selline töövorm käsundisuhet ühelt poolt liikme ja gildi ning teiselt poolt gildi ja teatri vahel. Gildi enda vorm oleks MTÜ, st ta kuuluks 100% oma liikmetele ja ta tegutseks Teatriliidu egiidi all liidu liikmete heaks.


Tagasiside

Et asuda koostama gildi eelarvet (äriplaani) ja asutamisdokumente, sooviksime saada ettekujutust asjast huvitatute hulgast. Seega, kui teile tundub, et asi on õige ja vajalik ning te ise või keegi teie alaliidu liikmetest sooviks tulevikus gildi tegevuses kaasa lüüa, siis meil oleks väga hea meel sellest teada saada. Selleks palume endast märku anda algatustoimkonna kontaktidel:

Maret Kukkur (Eesti Lavakunstnike Liit) - kukkur@planet.ee, tel 53303209;

Guido Viik (www.create.ee) guido.viik@create.ee, tel 5046758.

Riina Viiding  riinaviiding@teatriliit.ee, 6464515