Toimus esimene kohtumine kultuuritöötajate 2016. aasta palga alammäära teemal

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimehe Ago Tuulingu sõnul on  nende eesmärk saavutada läbirääkimistel 2016. aastaks kõrgharidusega kultuuritöötaja töötasu alammääraks minimaalselt 900 eurot kuus. „Kohtumise osalised mõistavad möödapääsmatut vajadust, et kultuuri- ja spordivaldkonnas töötavate kõrgharidusega inimeste palk täna ei ole piisavalt neid väärtustav. Seetõttu lahkuvad spetsialistid erialaselt töölt või suunduvad välismaale tasuvamale tööle,“ lisas Tuuling.  
 
Riigieelarvest töötasu saava kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär on 2015. aastal täistööaja korral 731 eurot kuus. Kultuuriminister Indrek Saar rõhutas, et kultuuripoliitika alusdokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ seab eesmärgiks kõrgharidusega täistööajaga töötaja miinimumtöötasu jõudmise Eesti keskmise palga tasemele. „Seda eesmärki tuleb silmas pidada ja selle poole me sügisel toimuvatel riigieelarve läbirääkimistel ka püüdleme,“ kinnitas Saar. 
 
Täna alanud kultuuritöötajate palkade ja sotsiaalsete garantiide läbirääkimised puudutavad kõiki kõrgharidusega kultuuritöötajaid, kes töötavad riigiasutustes, riigi osalusega eraõiguslikes  sihtasutuses ning avalik-õiguslikes asutustes täistööajaga erialasel ning kõrgharidust nõudval ametikohal. Järgmine kultuuriministri ja TALO kohtumine toimub septembris.  

Lisainfo:

Piret Hartman
kultuuriministri nõunik 
piret.hartman@kul.ee
5340 5002