Toompeal toimus loomeinimeste pikett

Pikett: loometöö toetamine koalitsioonileppesse

Neljapäeval, 23. märtsil kogunesid loomeinimesed Stenbocki maja ette, et tuletada meelde valitsuserakondadele nende valimislubadusi ja toetada poliitikuid õiglasi otsuseid langetama. 

Kultuurivaldkonnas on peamine mure loovisikute toimetulek – sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasustamine. Soovime, et loovisikute toetamine kajastuks koalitsioonileppes.

Mida on loovisikutel vaja?

Loometöö eest makstakse liiga väikest tasu ja vabakutselistel loovisikutel puudub püsiv ravikindlustus. Loovisikutel on lünklik ligipääs ka teistele sotsiaalsetele tagatistele, nagu töötuskindlustus, pensionikindlustus ja vanemahüvitis.

Lahendus on loometöö õiglane tasustamine, sest töötasu ja sotsiaalsed garantiid on ühe mündi kaks külge. Loometöötajate toimetuleku parandamine on valitsuse kätes, kuna selleks läheb vaja riiklikku lisarahastust.

Koalitsioonikõnelustel osalevad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond.

Mida lubasid erakonnad loovisikutele enne valimisi?

Reformierakond lubas oma valimisprogrammis riiklikku tuge kultuuriloomele ja autoritele õiglast tasu.

Eesti 200 lubas valimisprogrammis, et erakond seisab valitsuses kultuuritöötajate väärilise töötasu ja loovisikute sotsiaalsete garantiide eest.

Sotsiaaldemokraatlik erakond lubas valimisprogrammis parandada vabakutseliste loovisikute ligipääsu ravikindlustusele, töötuskindlustusele, vanemahüvitisele ja pensioniõigusele; laiendada kunstniku- ja kirjanikupalga saajate ringi; suurendada autorihüvitisfondi laenutustasusid; suurendada kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumtöötasu ning kaotada riigi ja omavalitsuse kultuuritöötajate palgavahe. Samuti lubasid sotsiaaldemokraadid muuta ravikindlustuse kättesaadavaks kõigile.

Ootame, et uus valitsus viib lubadused ellu!

Piketi korraldasid Eesti Kunstiasutuste Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Teatriliit ja vabakutseline loovisik Airi Triisberg.