Vabakutselistele Teatriliidu liikmetele suunatud Teatriliidu Gild alustab loodetavasti selle aasta lõpus

Teatriliidu gild sooviks pakkuda lahenduse tegijaile, kel puudub alaline töökoht, kuid kes ei soovi end ka koormata FIE staatuse või äriühingu loomisega. Gildi mõte oleks koondada oma liikmetest loomeinimeste majandustegevus ühise katuse alla ja korraldada (hankida) vajalikud administratiivteenused ühiselt. Miks? Sest koos osta on odavam. Sest koos saame tagada endale tavatöötajaga võrdse kaitstuse.  

Gildi tööpõhimõte oleks sarnane tööjõu rendi ettevõtetega - ta esitab liikme tehtud töö eest arve teatrile, arvestab vajalikud maksud ja maksab järelejääva summa liikmele välja. Gild tähendab eesti keeles meistrite ühingut. See ei ole ametiühing, töötukassa ega artisti müügiagent (vähemalt esialgu mitte). See tähendab, et töö leidmine, selle sisu ja tasu suuruse määramine jääb endiselt meistri teha. Eeldatavasti oleks sel juhul siiski tegu juba gildi poolt välja töötatud tüüplepingutes vajalike lünkade täitmisega. Hoides töökorralduse lihtsana suudaksime hoida ka opereerimiskulud madalad (eeldatavasti mõne protsendi juures liikmete teenitud tasudest, sõltuvalt liikmete arvust).

Juriidiliselt tähendaks selline töövorm käsundisuhet ühelt poolt liikme ja gildi ning teiselt poolt gildi ja teatri vahel. Gildi enda vorm oleks MTÜ, st ta kuuluks 100% oma liikmetele ja ta tegutseks Teatriliidu egiidi all liidu liikmete heaks.

Teatriliidu Gild asutatakse  eeldatavalt  novembri-detsembrikuus 2011.

Teade esimese koosoleku kohta saadetakse Teatriliidu listi, kõigile erialiitudele. 
Eelkõige püüame teavitada gildi asutamisest vabakutselisi loovisikuid.