Välja on töötatud tantsu erialade riiklik õppekava

Eesti Teatriliidu eestvedamisel käivitus 2009 aastal tantsuhariduse teemaline ümarlaud, kus arutati eesti tantsuhariduse probleeme. Ümarlaua nõupidamistest võtsid osa tantsuspetsialistid Tallinna Balletikoolist, Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnast, Rahvusooperist „Estonia”, teatrist „Vanemuine”, Fine 5 Tantsuteatrist ja Kutseliste Tantsijate Loomeliidust.

2011 aasta alguses kinnitas Haridus-ja Teadusministeerium tantsu erialade õppekavade töörühma koosseisus: Marina Kesler - tantsija, repetiitor, koreograaf, lavastaja, RO Estonia; Dmitri Hartšenko - koreograaf, õppejõud Tallinna Balletkoolis, Kutseliste Tantsijate liidu esimees; Anu Ruusmaa – tantsija, koreograaf, õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias; Enn Suve – balletipedagoog, koreograaf, lavastaja, Tallinna Balletikooli direktor; Ago Herkül – balletipedagoog, tantsuteoreetik ja -kriitik, Tallinna Balletikooli kunstiline juht 1966 – 1999; René Nõmmik - Fine5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Tiina Ollesk  - Fine5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Mai Murdmaa – koreograaf, pedagoog, balletijuht Estonias aastatel 1974 – 2001; Riina Viiding – Eesti Teatriliidu vastutav sekretär; töörühma juht Anu Tuuksam - Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist.

Õppekava määrab kindlaks balleti (ballet) ja kaasaegse tantsu (contemporary dance) erialade kohustusliku kutseõppe sisu. Õppe sisu on esitatud moodulitena, kirjeldatud õpiväljunditena, samuti on lisatud hindamiskriteeriumid.

Sisuliselt viidi töö käigus praegu kehtiv klassikalise balleti riiklik õppekava vastavusse kutseharidusstandardile ning esmakordselt eesti kutselise tantsuhariduse ajaloos loodikaasaegse tantsukunsti õppekava.