Väljateenitud aastate pensioni seaduse vastuvõtmine Riigikogus 8. veebruaril 2023

8. veebruaril toimus Riigikogus Vabariigi Valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (710) kolmas lugemine. 

Eelnevalt oli sotsiaalkomisjon teinud otsuse seaduseelnõud kolmandale lugemisele Riigikokku mitte saata. Ka kultuuriminister Piret Hartman palus oma kirjas komisjonile eelnõu menetluse peatada, sest nii lühikese ajaga pole võimalik baleriine, vokaalsoliste ja puhkpillimängijaid väärtustavat ja neile kindlust andvat karjääripaketti välja töötada ega maandada nende hirmu väljatöötatud aastate pensionita tuleviku ees. 

Sellele vaatamata pandi eelnõu lõpphääletusele, kus eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 41 liiget, vastu oli 28 liiget. Erapooletuid ei olnud. 

Riigikogu stenogrammist võib lugeda arutelu ja otsuse vastuvõtmise kohta väljateenitud aastate pensionide seaduse üle.