Eesti Teatriliidu juhatuse auhind

STATUUT

Auhind antakse erilise teatrikunstisündmuse eest, mida ükski teine auhinnastatuut ei hõlma. Auhinna määramisel arvestatakse liigi- ja erižüriide ning erialaliitude ettepanekutega.

Auhind (aastani 2020 teatrikunsti eriauhind) asutati Eesti Teatriliidu juhatuse otsusega 19. veebruaril 2015. Auhind asendab aasta lavastuse auhinda, mida anti välja aastatel 2008–2015.

Auhinnaga kaasneb „Theodori silm“, auhind ei ole rahaline.


LAUREAADID

2024
Karin Hallas-Murula – „Eesti teatrimajad. Kaskedega küünidest tänapäeva arhitektuurini“: pikaaegse põhjaliku ja kunstiteadusi lõimiva uurimistöö eest.

2023
Auhind jäi välja andmata.

2022
Paide Teater – teatri kui kogukonna vaimse liidri sotsiaalse missiooni eduka laiendamise ja mõtestamise eest aktsioonides „33 kõnet“ ja „Varivolikogu“.

2021
Rakvere Teater – Baltoscandali festivali korraldamise eest 2020. aasta erakordsetes tingimustes.

2020
Auhind jäi välja andmata.

2019
Raivo Põldmaa – rahvusvahelise teatrifestivali „Talveöö unenägu“ järjepidevuse hoidmise ning 2018. aasta festivali, Alvis Hermanise retrospektiivi idee, selle teostamise ja „Päeviku“ eestikeelse tõlke väljaandmise eest.

2018
Tartu Uus Teater ja Von Krahli Teater – tulemuslik koostööprojekt „BB ilmub öösel“ (teatrisarjas „Sajandi lugu“).

2017
Auhind jäi välja andmata.

2016
Lavastaja-kunstnik Ene-Liis Semper, kuraator Eero Epner, näitlejad Rea Lest, Jörgen Liik, Helena Pruuli, Jarmo Reha ja Simeoni Sundja ning näitejuht Tiit Ojasoo (kõik Teater NO99) ja produtsent Maret Kukkur (Eesti Lavastuskunstnike Liit) – innovatiivse lähenemise eest teatrikunstile, Praha kvadriennaali peaauhinna Kuldne Kaarik pälvinud lavastusprojekti „Ühtne Eesti“ eest.