Eesti sõnateater 1965–1985. I

Teatriprotsess: taustad, ilmingud, peegeldused. Lavastajaportreed

Kaheköiteline kollektiivne monograafia „Eesti sõnateater 1965–1985” jätkab Eesti kutselise sõnateatri ajaloo uurimuste sarja, mille varasemateks väljaanneteks on ühe-autori-käsitlused: Lea Tormise „Eesti teater 1920–1940. Sõnalavastus” (Tallinn 1978) ja Karin Kase „Eesti nõukogude teater 1940–1965.
Sõnalavastus” (Tallinn 1987).


Toimetuskolleegium: Piret Kruuspere (peatoimetaja ja pilditoimetaja), Lea Tormis

(teadusteema/teatriajaloo töörühma juht), Luule Epner, Eva-Liisa Linder, Mari Tuuling.

Kujundanud Mari Kaljuste
Fotode valik Heidi Aadma, Piret Kruuspere, Iivi Lepik

© Eesti Teatriliit, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2015