Eesti teater. 1

Üldareng; Vanemuine, Estonia

Ülevaateteos „Eesti teater“ on esimene katse anda eesti teatri arengu kogupilt, mis sisaldab teatriloo üldkäsitluse ning meie vanimate teatrite Vanemuise ja Estonia ülevaate. Kuivõrd Estonia ja Vanemuine on eesti muusikateatri põhijõud, saab lugeja juba I köitest lisaks sõnateatri üldarengule ülevaate ka muusikateatri kulgemisest. Ajalooline koguvaade püüab jälgida teatrit laiemal ühiskondlikul ja kunstiloolisel taustal, võimaluste piires tuues võrdlusi ka mujalt maailmast. Nagu uuema-aegses teatrivaates tavaks, keskendub selline esitlus eeskätt lavastajate tööle. Autori kirjanduse ja teatri vahelist paiknevust arvestades on palju tähelepanu pööratud ka algupärase näitekirjanduse arengule. Üksikteatrite eripeatükid keskenduvad nende spetsiifilisematele probleemidele, ühtlasi leides rohkem võimalust käsitleda näitlejaid.

Retsenseerinud Lea Tormis
Toimetanud Mall Põldmäe
Kujundanud Kersti Tormis
Fotod Eesti Kirjandusmuusem, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Draamateater, Endla, Estonia, NO99, Rakvere Teater, Tartu Lasteteater, Ugala, Vanemuine, R.A.A.A.M.

Fotod valinud Heidi Aadma

Raamat valmis koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga.
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2011