Tallinna Balletikool

Lennud 1953–2003

Lendude kaupa Tallinna Balletikooli õpilasi tutvustav raamat. Illustreeritud fotodega. Pühendatud 50 aasta möödumisele I lennu lõpetamisest.Koostanud Ülle Ulla ja Aime Leis

Toimetanud Kadi Herkül ja Reet Neimar

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit, 2003