Lavakooliraamat. 1

16 intervjuud Lavakunstikooli õpetajatega

See on 2-osalise koguteose 1. köide. Idee teha Lavakunstikooli 50. sünnipäeva puhul just niisugusel printsiibil koostatud intervjuuraamat on pärit tolleaegselt koolijuhatajalt Ingo Normetilt. Põhimõtteliselt on see järg 2001. aastal valminud Lavastajaraamatule – ka seal oli vestluste aluseks üks ühine

küsimustik, millele erinevad inimesed on vastanud erinevalt.

Siin on intervjuud teatripraktikutega, kes on lavakoolis ise õppinud ja hiljem ka õpetanud. Välja arvatud kaks erandit: Kaarin Raid ja Ingo Normet, kes õppisid küll Moskva GITIS-es, kuid on õppejõududena

tegutsenud juba Tallinnas, meie lavakoolis.

Küsimused püüdsid puudutada teatrikooli töist, sisulist poolt, mitte sedavõrd muud elu, juhtumeid ja traditsioone selles põnevas majas. Vastajate valik ja järjestus on tehtud ajatelge silmas pidades, et tekiks läbilõige viiekümnest tööaastast, sellest, mis lavakoolis

olnud alatine ja katkematu, ning sellest, mis siin mitme põlvkonna jooksul muutunud on.

Raamatus on intervjuud järgmiste inimestega: Aarne Üksküla, Meeli Sööt, Rudolf Allabert, Kalju Komissarov, Jaan Tooming, Andres Ots, Tõnu Tepandi, Martin Veinmann, Kaie Mihkelson, Lembit Peterson, Priit Pedajas, Merle Karusoo, Kaarin Raid, Maret Mursa, Anu Lamp, Ingo Normet.

Koostanud [ja intervjuud] Kalju Orro
Toimetanud Reet Neimar

Kujundanud Kersti Tormis

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2007, 2010