Paberlaevuke

Sissejuhatus teatriantropoloogiasse

Raamat neile, kes tahavad mõista ja mõtestada tänapäeva teatrit ning tundma õppida mõisteid, mis olulised kaasaja teatris. Autor püüab leida ühist eri aegadel ja erinevates maailma otsades viljeldud teatril. Mati Undi eessõna ja kommentaarid pakuvad tuge mõistmisel.

Inglise keelest tõlkinud Mati Unt

Kujundanud Jüri Kaarma

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, Eesti Muusikaakadeemia Kõrgem Lavakunstikool, 1999