Stanislavski ja näitleja

Stanislavski viimased näitlejameisterlikkuse tunnid 1935–1938

Inglise teatriõppejõud, Rose Brufordi teatri- ja etenduskunstide kolledži rektor, professor ja Stanislavski pärandi populariseerija Jean Benedetti (1931–2012) on koostanud kokkuvõtliku õpperaamatu Stanislavski teatrimeetodist. Raamatusse jõudnud harjutused ja rolli ning lavastusega tegelemise võtted on aluseks Stanislavski füüsiliste tegevuste meetodile, mida arendasid teiste hulgas edasi ka Jerzy Grotowski ja Maria Knebel. Tegu ei ole lihtsalt näitlemisharjutuste kogumikuga, vaid süsteemi sidusa tutvustamisega, kus on kõik harjutused

rolli loomise teenistuses.

Kui raamatus kirjeldatud harjutusi on ühes või teises variandis teinud mitmed näitlejate põlvkonnad, siis Stanislavski pakutud rollianalüüsi meetod hakkab meie kiirustaval ajastul ununema. Seda raamatut võib pidada ka Stanislavski põhiteose „Näitleja töö endaga”

praktiliseks lisaks.

Väljaanne kuulub koos Patsy Rodenburgi „Näitleja kõneleb”, Yoshi Oida „Nähtamatu näitleja”, Robert Coheni „Näitlemisväe”, Eugenio Barba „Paberlaevukese”, Jerzy Grotowsky „Teatritekstide” ja Peter Brooki „Nihkuva vaatepunktiga” Teatriliidu poolt avaldatud teatriõpperaamatute sarja.

Inglise keelest tõlkinud Peeter Raudsepp
Toimetanud Ele Jaagusoo

Kujundanud Mari Kaljuste

Raamat on tõlgitud ja välja antud Jean Benedetti Charitable Trusti loal.
Väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

© Eesti Teatriliit, 2017