Kas te armastate teatrit?

Artikleid ja arvamusi

„Kas te armastate teatrit?“ tutvustab tõlkevalikut vene teatriteaduse ja -kriitika silmapaistva esindaja Natalja Krõmova (1930–2003) kirjutatust. Eesti vanem ja keskmine teatrirahva põlvkond mäletab veel elavaid kokkupuuteid temaga, tema sõnavõtte siinsetel konverentsidel, tema artikleid ja intervjuusid. Natalja, paljude eesti teatrinimeste jaoks lihtsalt Nataša Krõmova parimad kirjutised tekitavad tunde, nagu

oleksime tema vahendatut oma silmaga näinud.

Krõmova oli üks esimesi, kes 1960. aastatel hakkas kriitikažanris kõnelema enda nimel – tehes seda erksa ühiskondliku närvi ja kunstitajuga. Kriitikuna ei kartnud ta suhtlemist teatripraktikutega, kuid valdas samas teatrimaailma diplomaatiat. Tema fenomeni oluline põhi oli vaba vaimu inimlik ehtsus. Talle oli omane vene teatriteaduse koolkonna oskus tabada kiiresti, ühe vaatamiskorra pealt ära lavastuse või rolli tuum, teema, atmosfäär ning võime rääkida sellest kohe huvitavalt ja detailselt, anda adekvaatset tagasisidet. Natalja Krõmova loomepärandist on koostatud 3-köitelise kaunis kogumik „Имена“ („Nimed“), Moskva 2005), mille toel sündis ka käesolev eestikeelne valimik.

Koostanud Lea Tormis
Toimetanud Piret Kruuspere
Kujundanud Mari Kaljuste
Fotode valik Kristiina Garancis

Fotod Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2010