Liiga palju head teatrit

Teatrikirjutisi 1964–2005

Teatrikriitiku ja -uurija Ülo Tontsi teatrikirjutised jälgivad Eesti teatris toimunut nelja aastakümne vältel. „Kriitiku roll eesti teatri kunstilises ja sotsiaalses toimimises on olnud muutlik, nagu on muutuv olnud ka teatri tähendus ühiskonnas. Olulise viite annab siin eestlaste püsivalt kõrge teatrihuvi. Teatri ja rahva dialoog on olnud intensiivne ning kriitika on olnud selle osaline,“ ütleb raamatu autor eessõnas.
Kujundanud Kersti Tormis

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2009