Kuidas peaks eriolukorra tõttu käituma FIE?

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa kantakse nende MTA-s olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas kohe või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Ettemaksukontole tekib I kvartali eest määratud sotsiaalmaksu ulatuses raha pärast seda, kui see riigi poolt eraldatakse. Millal see täpselt juhtub, ei ole hetkel teada, kuid anname sellest meedia vahendusel kindlasti teada.

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda.

Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Makseraskustesse sattudes tuleb ka FIE-del maksudeklaratsioonid korrektselt esitada, muidu ei ole riigil võimalik saada adekvaatset hinnangut ettevõtjate seisust.

Maksuvõla tekkimisel soovitame selle ajatada. Lihtsustatud ajatamise võimalus asub MTA e-keskkonnas. Maksukohustust saab e-MTAs ajatada ka siis, kui selle tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud, kuid deklaratsioon on juba esitatud.

Maksuvõlalt intressi arvestamine on peatatud 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni. See aga ei tähenda, et makse ei peaks maksma, kui see on vähegi võimalik - intresside arvestamise peatamine ei tähenda maksuvabastust.

FIE-l tasub arvestada, et kui ta peatab äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast tema ravikindlustus. Seega need, kellel on ravikindlustus just FIE-na registreerimisest tulenevalt, võiksid tegevust pigem mitte peatada.

Loe lisaks FIE-de sotsiaalmaksu tasumise kohta.