Töötajatele ja tööandjatele

  1. Tööle asumise läbirääkimise ja lepingu sõlmimise faasis tutvu hoolikalt, millise lepingu soovib tööandja Sinuga sõlmida: kas töö- või võlaõigusliku lepingu, kas ta soovib osta Sinult teenust kui juriidiliselt isikult. Igale lepinguliigile vastavad eri seaduste erinevad sätted. Küsi tööandjalt täpsustust, võta leping tutvumiseks koju või küsi nõu juristilt.

  2. Tööandjana ole töötegija vastu aus ja heatahtlik: selgita oma soove ja lepingu tingimusi ning ära peida ridade vahele sätteid-kohustusi, mis võivad tekitada hiljem vaidlusi. Siis on töötegija Sinu vastu samamoodi lojaalne.

  3. Tähtsaim kokkulepe töösuhtes on töö sisu: tööülesanded, töökoormus, töötasu. Kõik lepingu tingimused tuleb läbi rääkida, samuti need, mis tulenevad kollektiivlepingutest jm seadusandlikest aktidest, millele lepingus viidatakse.

  4. Ole hoolas oma kohustuste täitmisel. Probleemide või erimeelsuste korral püüa ennekõike läbi rääkida, puudutagu see siis tööga kindlustamist, lepingu muutmist, tasustamist või kokkulepete täitmata jätmist. Vajaduse korral küsi juristilt abi, nii väldid konflikti paisumist töövaidluseni.

  5. Lepingu lõppemisel või ülesütlemisel pea endaga hoolikalt aru: on see Sinu tõeline soov või hetkeemotsioonide ajel tehtud otsus? Ülesütlemisavalduse saab tagasi võtta vaid teise poole nõusolekul. Ühe lepingu tähtaja lõppemine ei pruugi tähendada „maailma lõppu“ – see võib anda võimaluse uuteks katsumusteks või saada iseenda tööandjaks. Uued suunad tööelus annavad märksa suurema võimaluse eneseteostuseks ja loodetavasti saavad need kooskõlla ka meil praegu kehtivate seadustega.