Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus

2. juunil 2014 taasasutati MTÜ Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus.

Ühendus on avalikes huvides tegutsev eriala- ja ametiühing, mis kuulub katusorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning koondab teatri tehnilistel aladel töötavaid ja nende õpetamise alal tegutsevaid isikuid.

LIITUMISEKS tuleb saata digiallkirjastatud sisseastumisavaldus aadressile teatriliit@teatriliit.ee.

TEGEVUSSUUNAD
  • Teatritehniline teabekeskus – erialaste messide, seminaride-workshop’ide, väljapaistvate lavastuste külastuste korraldamine/vahendamine, taotluste vormistamine Kultuurkapitalile, virtuaalse teatritehnilise infokeskkonna loomine.
  • Teatri tehniliste töötajate tööportaali loomine.
  • Teatritehniliste erialade hea maine kujundamine.
  • Koostöö haridusasutustega, kes pakuvad teatritehniliste erialade väljaõpet.
  • Täiendkoolituse, erialase väljaõppe korraldamine/vahendamine, eksamite korraldamine kutsestandardite taotlemiseks, kutsestandardite uuendamine, kutsestandardite rakendamise kontroll.
  • Tehniliste töötajate õiguste kaitse, kollektiivlepingu täitmise jälgimine teatrites ja vajaduse korral selle muutmine.
  • Teatri tehniliste töötajate aktiivne osavõtt Eesti Teatriliidu juhtorganite tööst.
  • Ühenduse liikmete erialane ja juriidiline nõustamine.

Põhikiri
Kutsestandardid
Kollektiivleping

JUHATUS
Taivo Pahmann (esimees), Rahvusooper Estonia, taivo@opera.ee
Tauno Makke, Eesti Draamateater
Sander Aleks Paavo, Ugala Teater
Siim Saarsen, Ugala Teater
Margus Vaigur, Endla Teater
Mait Visnapuu, Eesti Noorsooteater