Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus

2. juunil 2014 taasasutati MTÜ Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus.

Ühendus on avalikes huvides tegutsev eriala- ja ametiühing, mis kuulub katusorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning koondab teatri tehnilistel aladel töötavaid ja nende õpetamise alal tegutsevaid isikuid.

Eesti Teatriliidu ja Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse liikmeks astumiseks tuleb esitada allkirjastatud sisseastumisavaldus ja täidetud isikukaart e-posti teel (teatriliit@teatriliit.ee), tavapostiga (Uus 5, 10111 Tallinn) või kohapeal.

TEGEVUSSUUNAD
  • Teatritehniline teabekeskus – erialaste messide, seminaride-workshop’ide, väljapaistvate lavastuste külastuste korraldamine/vahendamine, taotluste vormistamine Kultuurkapitalile, virtuaalse teatritehnilise infokeskkonna loomine.
  • Teatri tehniliste töötajate tööportaali loomine.
  • Teatritehniliste erialade hea maine kujundamine.
  • Koostöö haridusasutustega, kes pakuvad teatritehniliste erialade väljaõpet.
  • Täiendkoolituse, erialase väljaõppe korraldamine/vahendamine, eksamite korraldamine kutsestandardite taotlemiseks, kutsestandardite uuendamine, kutsestandardite rakendamise kontroll.
  • Tehniliste töötajate õiguste kaitse, kollektiivlepingu täitmise jälgimine teatrites ja vajaduse korral selle muutmine.
  • Teatri tehniliste töötajate aktiivne osavõtt Eesti Teatriliidu juhtorganite tööst.
  • Ühenduse liikmete erialane ja juriidiline nõustamine.

Põhikiri
Kutsestandardid
Kollektiivleping

JUHATUS (alates 15.12.2023)
Mait Visnapuu (esimees), Eesti Noorsooteater
Janno Jaanus, Eesti Draamateater
Emil Kallas, vabakutseline
Eve Komissarov, Ugala Teater
Tauno Makke, Eesti Draamateater
Sander Aleks Paavo, Ugala Teater 
Taivo Pahmann, Rahvusooper Estonia
Külli Pavelson, Tallinna Linnateater
Siim Saarsen, Ugala Teater
Margus Vaigur, Endla Teater