Eesti Teatriseenioride Ühendus

Juhatus: Juris Žigurs (esimees), Epp Viller, Anne Margiste, Tiiu Randviir, Eha Kard ja Anu Kaal.

Ühenduse oluline ülesanne on toetuste jagamine – nii tervise- kui ka matusetoetusteks.

Kui võimalik, korraldab ühendus oma liikmetele aastas kaks traditsioonilist suurüritust: kevad- ja jõulupidu.

Lisaks on saanud traditsiooniks kolmapäevased kohvihommikud Tallinnas teatriliidus või Tartus Vanemuise kohviku ruumides.