Statuudid

TEATRIKUNSTI ERIAUHIND  statuut

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD statuut

MUUSIKAAUHIND statuut

BALLETIAUHIND statuut

TANTSUAUHIND statuut

ETENDUSKUNSTIDE ÜHISAUHIND statuut

TEHNILISTE TÖÖTAJATE AUHINNAD statuut

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND statuut

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND statuut  

SÕNALAVASTUSTE MUUSIKALISE KUJUNDUSE JA ORIGINAALMUUSIKA AUHIND statuut

KRISTALLKINGAKESE AUHIND statuut


NIMELISED AUHINNAD

Antakse kätte 27. märtsil:
Ants Lauteri nimeline auhind statuut
Salme Reegi nimeline auhind statuut
Otto Hermanni nimeline auhind statuut
Priit Põldroosi nimeline auhind statuut
Aleksander Kurtna nimeline auhind statuut
Rahel Olbrei nimeline auhind statuut
Georg Otsa nimeline auhind statuut

Natalie Mei nimeline auhind statuut

Antakse kätte auhinnale nime andnu sünniaastapäeval:
Karl Adra nimeline auhind statuut
Helmi Tohvelmani nimeline auhind statuut
Voldemar Panso nimeline auhind statuut